slider slider slider slider
Memmert Türkiye Temsilciliğimizi Duyurmaktan Mutluluk Duyarız.

Firmamız; 2023 yılı itibariyle MEMMERT firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Temsilcisi olmuştur.

Satış sonrası eğitim ve uygulama desteği ..

Bilimin Işığında İlerliyoruz..

Servis , bakım ve validasyon hizmetleri

Bizden Haberler

Memmert Türkiye Temsilcisi  

Memmert Türkiye Temsilcisi

Firmamız; 2023 yılı itibariyle MEMMERT firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Temsilcisi olmuştur.

Pharmatest Türkiye Temsilcisi  

Pharmatest Türkiye Temsilcisi

Firmamız; 2015 yılı itibariyle Pharmatest firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Tek Temsilcisi olmuştur.

Infors Türkiye Temsilcisi  

Infors Türkiye Temsilcisi

Firmamız; 2015 yılı itibariyle Infors firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Tek Temsilcisi olmuştur.

Krüss Optronic Türkiye Temsilcisi  

Krüss Optronic Türkiye Temsilcisi

Firmamız; 2015 yılı itibariyle Krüss Optronic firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Tek Temsilcisi olmuştur.

YSI Türkiye Temsilcisi  

YSI Türkiye Temsilcisi

Firmamız; 2015 yılı itibariyle YSI firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Tek Temsilcisi olmuştur.

Wyatt Türkiye Temsilcisi  

Wyatt Türkiye Temsilcisi

Firmamız; 2015 yılı itibariyle Wyatt firmasının tüm ürün gruplarının Türkiye Tek Temsilcisi olmuştur.

Infors Minifors 2 fermentör ve bipreaktör sistemleri ,cell culture bakteri, maya, küf, mantar, alg kültürlerinin mikrobiyolojik kontrollü olarak çoğaltılması, bu ürünlerin toplanması, çalışmaların geliştirilmesine uygun dizayn edilmiştir.

Fermentör sistemlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir

Fermentör vesseli toplam 1,5 L, 3 L ve 6 L hacimlerde mevcuttur

• Kültür kabı boyutları arasında hızlı ve kolay değişim yapılabilir

• Düşük minimum çalışma hacmi, iyi karışım sağlayan fermentörler kolay kullanım sağlanır

• Kullanılan reaktörklerde hacimler olmadan güvenli örnekleme yapabilme : INFORS HT Süper Safe Örnekleyici

• Karıştırıcı hızı 150 - 1600 dk - 1 arasındadır

• Bakteriel fermentörlerin (Rushton) tip impeller sistemi

Fermentör de gaz sistemi TMFC 2 adet standart , hava ve O2/N2 gaz seçenekleri

Fermentör de sıcaklık kontrolü için değiştirilebilir ısıtma / soğutma bloğu

• Yapılan fermentasyon çalışmaların da çevrimiçi parametreleri kaydetmek için Bioprocess platform yazılımı (eve®) kullanılmaktdır.

• Fermentörün kültür kaplarının üstünde 4 x 7,5 mm: asit, baz, besleme ve 1 serbest kullanım için ilave bağlantı noktaları

• Fermentasyon da kullanılan PH ve pO2 sensörlerinin sağlam, dijital bağlantısı vardır.

Fermentör de opsiyonel Optik pO2 sensörü: hemen kullanıma hazır, polarizasyona gerek yoktur.

Fermentör çalışmaların da uzun süre çalışan biyoproseslerde güvenilir ölçümler için pH sensörünün ürün kalibrasyon sağlanmaktadır.

Dissolüsyon etken maddenin kana geçme oranına önemli oranda etki eder. Bir ilacın etkenliği türüne göre mide veya bağırsakta ne kadar dağıldığına bağlıdır.

Dissolüsyon ilacın moleküllerinin mide veya bağırsak sıvısı içinde çözünmesine verilen isimdir.

Dissolüsyon cihazları, tablet ve draje türü ilaçların mide ve bağırsak ortamında ne kadar dağıldığının analizinin gerçekleştiği ortamlardır.

Herhangi bir ilacın etkenliği türüne göre mide veya bağırsakta ne kadar dağıldığına bağlıdır. Numunelerin bir kabul aralığı içerisinde benzer olduğu gösterilerek geliştirilen jenerik ürünün etkinliği ve güvenilirliğinin benzer olduğu analiz edilir. Dissolüsyon cihazları kullanılarak yapılan bu analiz ile tablet ve draje türü ilaçların mide ve bağırsak ortamında ne kadar dağıldığının ölçümünü gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir.

Tabletlerde yapılan kalite kontrol çalışmaları ve kullanılan cihazlar Çözünme hızı testi İlacın absorbsyon derecesi çözünme hızı ile doğru orantılıdır. Neden yapılır? Hızlı bir şeklilde pik konsantrasyona ulaşmak önemlidir, bu nedenle formül asyönün uygunluğu açısından doğru değerlendirmeyi sağlar. Gastro intestinal kanalda çözünürlüğü doğal olarak biyoyararlanım hakkında bilgi verir.

Çözünme hızı testi İlaçların çözünürlüğü ve stabiliteleri ortam pH’ından etkilenir bu nedenle asidik ilaçların asidik ortamda deneyleri yapılarak en iyi abasorbson derecesi belirlenir. Çünkü bunlar midede ve üst ince bağırsakta emilecektir. pH 7.4 de çözünürlüğü olmayacağı için sonuçlar anlamsız olacaktır. Yöntem Kullanılacak ortamın hacmi cihaza göre değişir, sıcaklık 37 ± 0.5 º C tutulur.

Horiba Nanopartica SZ-100 Serisi zeta potansiyeli ve nano boyut ölçüm sistemleri; partikül boyutu ölçümünde DLS – Dynamic Light Scattering tekniğini, zeta potansiyeli ölçümünde ise ELS – Electrophoretic Light Scattering teknolojisini kullanarak boyut, molekül ağırlığı, partiküller arası etkilişelim, stabilite ve mobilite analizlerine olanak sağlamaktadır. Sistem 173 derece ve 90 derece açıda partikül boyutu ölçümü, 90 derece açıda molekül ağırlığı ölçümü ve 13 derecede zeta potansiyeli ölçümü yapmaktadır. Sistemin partikül boyut ölçüm aralığı 0.3 nm (çap) ile 10 mikron arasındadır.

• 1000 Da ile 20 M Da arası molekül ağırlığı ölçümü

• 0.3 nm (çap) ile 10 mikron arası partikül boyut ölçümü

• Çözünürlük için ikinci virial katsayı ölçümü

• 1 ppm ile 40 % w/v numune konsantrasyonu

• 0.1 mg/ml lisosom hassasiyeti

• Ototitratör opsiyonu

Horiba LA Serisi lazer difraksiyonu partikül boyut analiz cihazı Mie-Teorisi ve Fraunhofer yaklaşımlarına dayanarak nanometre milimetre aralığında parçacık boyut dağılımını ölçümünde kullanılan sistemlerdir.

Partica LA-960 ve LA-350 Serisi Cihazlar üstün ve dayanıklı Japon teknolojisi ile üretilmiş yeni nesil partikül boyut analiz cihazlarıdır. Kullandıkları tek lens teknolojisi ile ıslak ve kuru dispersiyon üniteleriyle tane dağılım analizlerinde kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

Sistemler özellikleri:

• Hızlı ve etkili tekrarlanabilir yas dispersiyon

• Kırılgan ve yapışkan kuru tozlar için tekrarlanabilir ve hızlı partikül boyut ölçümü

• 0.01 mikron ile 5000 mikron arasında parçacık boyut dağılımı ölçüm imkanı

• Lazer ışık saçılım yöntemi ile analiz

• Mie ve Faraunhofer Saçılım tekniklerini kullanma

• Kırmızı ve mavi ışık kaynağı kullanma

• 21 CFR Part 11 uyumu

TOSOH EcoSEC GPC/SEC Sistemleri polimerlerin karakterizasyonunda kullanılan sistemleridir.

GPC Jel Geçirgenlik Kromatografisi olarak da adlandırılan sistem polimerler, protein veya makro moleküllerin bir kolon içerisinden boyutlarına göre ayrımı ve bu moleküllerin Refraktif Index, UV, MALS veya Viskometre detektörleriyle hesaplanması prensibiyle çalışmaktadır. TOSOH EcoSEC GPC Gel Permetation Chromatography Sistemi farklı solvent türleriyle (Organik veya su fazlı) çalışabilmektedir ve farklı solventlere geçiş kolonlar el verdiği sürece çok kısa sürede yapılabilmektedir.

Sistemin belli başlı teknik özellikleri şu şekildedir:

- Çift Pompa Teknolojisi

- Sıcaklık kontrollü pompa, otomatik örnekleyici, dedekdör ve kolon sistemi

- Çift akışlı kırılma indisi (Refraktif Index) dedektörü

- UV dedektör opsiyonu

- MALS Işık Saçılım Dedektör Opsiyonu

- Viskometre Dedektör opsiyonu

- Kolay solvent değişimi

GPC/SEC Sistemlerinde hesaplaması yapılabilen çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

- Mw, Mn, Mz hesaplamaları

- Mw/Mn polidispersity hesaplamaları

- Kopolimer Kompozisyon Hesaplamaları (UV) Dedektör ile

- Dallanma Hesaplamaları (Viskometre Dedektörü ile)

- Gerçek molekül ağırlığı hesaplamaları (MALS Dedektör ile)

GPC Jel Geçirgenlik Kromatografisi sisteminde RI ve UV dedektör kullanılması durumunda çalışılan mobil fazda çözünebilen ve çalışılacak molekül ağırlığını kapsayan bir standart setiyle kalibrasyon yapılarak bağıl molekül ağırlığı hesaplanmaktadır.

GPC Gel Permeation Chromatography Sistemlerinde gerçek molekül ağırlığı opsiyonel MALS dedektör kullanılarak standarttan bağımsız olarak yapılmaktadır.

GPC Jel Geçirgenlik Kromatografisi

Polimerlerin analizleri için oldukça önemli bir uygulama olan GPC jel geçirgenlik kromatografisi (GPC Gel Permeation Chromatography), literatürde SEC (size exclusion chromatography) olarak da bilinmektedir. SEC/GPC sistemleri temel olarak polimerik yapıları birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Bu işlemi yaparken de moleküllerin boyut farklarına göre ayrım yönteminden yararlanmaktadır.

GPC Jel Geçirgenlik Kromatografisi Çalışma Prensibi

Bir GPC cihazı temel olarak şu kısımlardan oluşmaktadır:

- Solventi hareket ettirmek için bir pompa.

- Test numunesini kolona sokmak için bir enjeksiyon portu.

- Sabit fazı tutmak için bir kolon.

- Bileşenleri kolondan ayrılırken tespit etmek için bir veya daha fazla sayıda dedektör.

- Cihazın farklı kısımlarını kontrol etmek, sonuçları hesaplamak ve görüntülemek için gelişmiş bir yazılım.

Pompa, solventi (çözücü) sabit bir basınç ve akış hızı oluşturarak sisteme vermektedir. Bu noktada, enjeksiyon portu (ya da valfi) test çözeltisinin hareketli faza karışmadan sistem içerisinde hareket etmesini sağlamaktadır. GPC / SEC sistemleri için en önemli kısım kolonlardır. Zira, kolonların içerisinde molekül büyüklüğüne göre ayrım yapabilecek sabit bir faz bulunmaktadır. Daha hassas ve kaliteli bir ayırma işlemi için kullanılacak kolon sayısı artırılabilmektedir. Kolon, çözelti içerisindeki molekülleri ayırdıktan sonra sistemde bulunan dedektör, çıkan polimerin miktarını ölçmektedir. Bu dedektörler, konsanstrasyon ve molekül ağırlığına bağlı dedektörler olmak üzere farklılaşabilmekte ve çalışma prensibi, ışık saçılımı, kütle, viskometre gibi parametrelere bağlı olabilmektedir.

GPC Jel Geçirgenlik Kromatografisi Kullanım Amaçları ve Avantajları

GPC jel geçirgenlik kromatografisi iki ana kullanım alanına sahiptir: polimerleri karakterize etmek ve karışımları polimer, oligomer, monomer ve herhangi bir polimerik olmayan katkı maddesi gibi ayrı bölümler halinde ayırmak. GPC jel geçirgenlik kromatografisi, tüm sentetik polimerlerin sahip olduğu bir özellik olan polimerlerin moleküler ağırlık dağılımını karakterize etmek için mevcut olan ve literatürde kullanılan tek tekniktir. Ayrıca, polimer karışımı polimer ve plastikleştirici gibi ayrı bileşenlere de ayrılabilmektedir. Ligninler, proteinler ve polisakaritler gibi doğal yollarla oluşan polimerler polar organik veya sulu çözücülerde GPC kullanılarak araştırılabilmektedir. GPC jel geçirgenlik kromatografisi yöntemi, oligomerlerin ve küçük moleküllerin ayrılması için de mükemmel bir tekniktir.

GPC jel geçirgenlik kromatografisi sırasında kırılgan biyolojik bileşiklerin zarar görmemesi için, biyologlar ve biyokimyacılar genellikle düşük basınç ve poliakrilamid, dekstran veya agaroz gibi bir jel ile paketlenmiş kolonlar kullanmaktadır. Bunun en büyük avantajı, kolondan çıkan kısımların her ne kadar çok verimli olmasa da diğer deneylerde de kullanılmasını sağlamaktır. Diğer taraftan, sanayideki polimer kimyagerleri ve mühendislerin, daha yüksek çözünürlük ve daha iyi sonuçlar oluşturduğundan, çapraz bağlı polistiren veya silika ile doldurulmuş kolonlarda yüksek pompa basınçları kullanma olasılıkları daha yüksektir.

GPC jel geçirgenlik kromatografisi , molekülleri asitliği, bazlığı, yükü veya benzerliği gibi özelliklerine göre daha hassas bir şekilde ayıran diğer tekniklerle ile beraber de kullanılabilmektedir.

Raman spektroskopisi maddelerin içeriğini anlamak için kullanılır. Bir numune tek renkli bir ışık kullanılarak aydınlatılır ve ışığın numune ile etkileşimi numune hakkında bilgi verir.
Raman sistemleri; bilimin kullanması en kolay, en güçlü ve çok yönlü analitik tekniklerinden biridir.
Çok sayıda uygulama için yüksek performanslı Raman sistemleri üreten Horiba Raman Spectrometer alanında tanınmış bir liderdir.
Horiba, en zorlu ölçümlerde bile güvenilir sonuçlar veren esnek Raman sistemleri geliştirme konusunda onlarca yıllık deneyime sahiptir.
Horiba Raman ürün portföyünde; Raman Spektrometre, Raman Mikroskop, Mikro Raman, Makro Raman ve Taşınabilir Raman sistemleri mevcuttur. Yerinde ve hızlı Raman görüntüleme istenirse Portable Raman sistemleri de tercih edilebilir.
Önde gelen cihaz üreticisi HORIBA Scientific'in 50 yıllık inovasyonunun sonucu olan LabRAM Soleil ™ multimodal mikroskop, analizinizi güçlendirmek ve Raman görüntüleme ve spektroskopi için yeni standardı belirlemek için uygulama uzmanlarıyla birlikte tasarlanmıştır.
Yenilikçi SmartSampling ™ teknolojisi sayesinde geleneksel bir Raman spektrometresinden 100 kata kadar daha hızlı ultra hızlı görüntüleme yapabilmektedir.
SWIFT hızlı Raman görüntüleme özelliği ile 1ms’den daha az sürede spektrum alma imkanı sağlamaktadır.
Sistemin Özellikleri;
Geliştirilmiş algılama ve hassasiyet
Tam görüntü detayı için Tam Konfokalite
Tam optik mikroskop, böylece numunelerinizi görebilirsiniz
Gelişmiş spektroskopi için maksimum detay, çözünürlük ve aralık
Doğrulanmış sonuçlar için NIST izlenebilir ve patentli Otomatik Kalibrasyon seçenekleri
Mükemmel optik stabilite - sağlam, güvenilir, uzun süreli çalışma
Basit, güçlü güvenilirlik sunan otomatik işlem
Lazer otomatik hizalama süresi : 15s
Rutin işlem : Tektuşla otomatik, HORIBA’nın OneClick easy Raman analizi
Mikroskop : Diktip
Lazer Şeçenekleri : 325, 405, 473, 532, 638, 785 nm Diğer dalgaboyları istek üzerine

Floresans spektrofotometre ("florometre", "florospektrometre" veya "floresans spektrometre" olarak da bilinir) belirli bileşiklerin moleküllerindeki elektronları uyaran ve genelde görünür (VIS) ışık yaymasına neden olan bir ışın demetini (genellikle morötesi ışın) kullanarak işlem yapar.
Horiba, araştırma laboratuvarları ve endüstriyel uygulamalar için geniş kapsamlı bir floresans spektrofotometresi serisi sunmaktadır.
Horiba, Floresans Spektrometresinde tezgah üstü yeni bir enstrüman ve analitik moleküler spektroskopi için yeni bir kavram getirdi.
FluoroMax® serisi, Horiba'nın endüstri lideri florometre performansını, uygun fiyatlı, kullanımı kolay bir tezgah üstü modeldir.
FluoroMax® ailesi, tüm yansıtma optiklerine ve foton sayımına sahip, modüler fluorometrenin duyarlılığını bir masa üstü floresan cihazına getiren ilk ürün olmuştur.
FluoroMax® serisi, (TCSPC) Zamana İlişkin Tekli Foton Sayım, Lifetime ölçümleri ile ölçülen emisyon spektrumlarının algılanmasıyla geniş performans sunan orijinal, yüksek performanslı masa üstü fluorometresinin en yeni jenerasyonu olan FluoroMax’ı sunar.
FluoroMax spektrofluorometreler, katı ve sıvı numunelerin ölçülmesi için idealdir.
Horiba Duetta modeli ile Floresans ve Absorbans Ölçümü yapmak mümkündür. Horiba Duetta ile dünyanın en hızlı tezgah üstü florimetresi ve 100 milisaniyeden daha kısa bir sürede tam spektrum elde edebilen tek fluorometer sistemlerini sizlere sunuyor.
Sistem Özellikleri
Bir cihazda iki fonksiyon; Floresan ve Absorbans Spektrometresi
UV-Vis-NIR Floresan Algılama Dalga Boyu Aralığı: 250 ile 1100 nm
Excitation/Absorbans Dalga Boyu Aralığı: 250 ile 1000 nm
Bir Saniyeden daha az sürede tam 3-D Floresan EEM edinimi
Su Raman için 6.000: 1 RMS Sınıf Floresan Hassasiyet
Birincil ve İkincil İç Filtre Etkileri için Otomatik Düzeltme (IFE)
Eşsiz A-TEEM ™ (Absorbans-Transmittance Uyarma Emisyon Matrisi) Teknolojisine Sahip Yüksek Moleküler Parmak İzi
Tüm Floresans Spektrumunun Milisaniye CCD Algılama